Abajo - Uray, uraypi...

Escrito el 26/07/2019
apPerú


       
  Abajo adv. Uray, uraypi.  
  Abalanzarse v. Maywikuy, kuyukuy.  
  Aballar v. Apay pusay.  
  Abandonado v. Saqesqa, Wikch`usqa.  
  Abandonar v. Saqey, saqerpariy, wikch’uy, chanqay.  
  Abanico s. Wayrachina.  
  Abaratamiento Pisiyachiy.  
  Abarcar v. Marq’ay, phutikuy,  
  Abatido adj. Ullpusqa, phutisqa.  
  Abatir v. Pisipachiy, llalliy.  
  Abatirse v. Pisipay.  
  Abdomen s. Wiksa.  
  Abeja n. Wanqoyro, yana wanqoyro.  
  Abertura adj. Kichasqa, q’asa, raqra.  
  Abierto adj. Kichasqa, kicharisqa.  
  Abigeato s. Uywa suwa, suwa, qechoq, suwakuq.  
  Abismo adj. Ukhu pacha, ukhu, nishu ukhu.  
  Ablandar v. Llamp’uyachiy, wanachiy, llushk´ay.  
  Abobado s. Hark´aq, amachaq.  
  Abochornado adj. P´enqakusqa.  
  Abochornarse adj. P’enqakuy.  
  Abogar v. Hark´ay.  
  Abofetear v. Saqmay, ch´aqlay, maqay.  
  Abolir v. Qollochiy, chinkachiy.  
  Abolición adj. Mana atikuy, qolloy,  
  Abollado adj. Q’ashñu, q’añu.  
  Abollar v. Q’ashñuy.  
  Abominable adj. Millay, millana, cheqnisqa, cheqni.  
  Abominar v. Millay, cheqnipay, cheqniy, cheqnikuy.  
  Abonar v. Wanuy, wanu churay.  
  Abono s. Wanu, excremento de animal.  
  Aborrecer v. Cheqniy, cheqnikuy, millakuy.  
  Aborigen Kikinmanta kay.  
  Aborrecible adj. Cheqnina, cheqnipaslla, cheqnisqa.  
  Aborrecido s. Cheqnisqa, millasqa.  
  Abordar v. Yapay, puriy.  
  Abortar v. Sulluy, wikch´uy, orqochikuy.  
  Abortos. Sullu, wikch´usqa, orqochikusqa.  
  Abrazar s. Oqllay, marq´ay.  
  Abrigado s. Q’oñisqa, p´istusqa.  
  Abrigar v. Q´oñiriy, qatay, q´oñichiy, p´istuy.  
  Abrir v. Kichay, kichariy. (Abrir la boca), hanllariy, (Abrir una flor),  
  Abril Ayriwa killa.  
  Abrumado Ukhupi kay, sinlla, llañipi kay  
  Abrochar v T´ipay, hap´ichiy.  
  Absolver v. Pampachay, ch´uyanchay.  
  Absorber v. Ch’onqay, soq´oy.  
  Absoluto Llapan, tukuy imapas.  
  Absueltoa dj. Pampachasqa, ch´uyanchasqa.  
  Abstinencia s. Sasiy, mana imapis ruway.  
  Abuela s. Paya, hatun mama, awicha.  
  Abuelo adj.Hatun tayta, awichu, machula.  
  Abultar v. Hatunyachiy.  
  Abundante v. Ashkha, ancha, ancha, nishu.  
  Abundancia Miray, ashkha, sinchi, nishu.  
  Aburrirse v. Amikuy, amirqokuy, amiy.  
  Abusar s .Alqochay, mana allin ruway.  
  Acá adv. Kaypi, kaypipuni.  
  Acabar v.Tukuy, p’uchukay.  
  Acabamiento adv. Tukusqa.  
  Academia s. Yachay wasi.  
  Acallar v.Upallachiy.  
  Acariciar v.Waylluy, khuyapayay, llamiy.  
  Acaso s. Icha, ichapas, ichas, paqta.  
  Acatamiento Kasukuy.  
  Acaudalado adj.Qhapaq, qolqeyuq, qolqesapa, chaninchayniyuq.  
  Acción adj. Ruwasqa.  
  Acceder v. Atiykachay.  
  Acceso s. Ñan, purina.  
  Acechar v.Wat´eqay, suyapayay.  
  Acelerar v.Usqhayachiy.  
  Acepillar v. Llaqllay, llamp’uyachiy.  
  Aceptar v. Chaskiy, hap´iy.  
  Aceptación Chaskisqa.  
  Acequia s. Yarqha.  
  Acercarse v. Asuykuy, achhuykuy,  
  Acertar v. Watuy.  
  Acertijo adj.Watuchi, watuchina.  
  Acicalar v. Llushk’achiy, llamp’uyachiy.  
  Ácido s. P’oshqo.  
  Acicalado adj. Llimphu.  
  Aclamar v. Allin rimay.  
  Aclamado Allin rimasqa.  
  Aclarar v. Sut’inchay, ch´uyachay, illariy, paqariy.  
  Aclimatarse adj. Yachakuy.  
  Acobardarse v. Chinayay, manchapakuy, p´enqakuy.  
  Acoger v. Chaskiy, qorpachay.  
  Acogedor v. Sumaq kay, allinlla kay.  
  Acometer v. Waykay.  
  Acomodar v. Churay, allichay, allinchay.  
  Acomodamiento Allichasqa.  
  Acompañante s.Pusaq, tiyapayaq.  
  Acompañar v.Pusay, tiyaysiy, puriysiy.  
  Acompañante s. Puriysiq.  
  Acomplejado adj. P´enqasqa.  
  Acongojarse v. Llakikuy, khuyayay.  
  Aconsejado adv. Willasqa, rimapayasqa.  
  Acontecer v. Ruwakunqa.  
  Acoplar v. Yapay, hunt`apay.  
  Acordar v. Rimanakuy, kamachinakuy, parlanakuy.  
  Acordarse v. Yuyarikuy.  
  Acortar v. Huch’uyachiy, pisiyachiy.  
  Acosar v. Qatikachay, qatipayay.  
  Acostarse v. Puñukuy, kumpakuy, wikch´ukuy.  
  Acostumbrado adj.Yachasqa.  
  Acostumbrarse v. Yachaqakuy, tiyakuy.  
  Acrecentar v. Mirachiy, ashkhayachiy, wiñachiy, hatunyachiy.  
  Acreedor v. Manuq, manuyuq.  
  Actitud Ruway munay, kikin kay.  
  Activar v. K’uchikachay, usqhayachiy.  
  Actualmente adv.Kunan, kunallan, kunanpuni.  
  Acuario s. Challwaq wasin.  
  Acuclillarse v. Qonqorikuy, muqonpamanta kay.  
  Acuchillar v. Kuchilluwan sat´iy.  
  Acudir v. Yanapay.  
  Acueducto s.Yarqha, k´aka.  
  Acuerdo adj. Rimanakusqa, parlanakusqa.  
  Acumular v. Huñuy, tantay, ashkhayachiy, hunt`ay.  
  Acurrucarse v. K´ustukuy, usthuy.  
  Acusar v. Tumpay.  
  Acusado s.Tumpasqa.  
  Achacar v. Tumpay.  
  Achacoso adj. Onqoyli, nishu onqoq.  
  Achaque Mana allin kay.  
  Achicoria s. Achikuriya.  
  Achatado adj.P’altayasqa, ñat´usqa.  
  Achatar v. Ñat´uy.  
  Achicar v. Huch’uyachiy.  
  Achicharrar v. Q’aspay, theqtey, ruphay, kanay.  
  Achispado adj. Kusisqa.  
  Adaptar v. Tinkuchiy, yachachiy.  
  Adaptarse v. Yachakuy.  
  Adelantar v. Ñawpariy, ñawpay  
  Adelante adv.Ñawpa.  
  Adelgazar v. Tulluyay, ch`akiyay, ñañuyay, k´aspiyay.  
  Además adv. Astawan, aswanpis.  
  Adecuar v. Allinchay, alistay.  
  Adentro adv.Ukhu.  
  Aderezar v. Sumaqyachiy.  
  Adeudarse v. Manukuy, manuchakuy.  
  Adherir v. K’ashkachiy, laq´ay.  
  Adiestrar v. Yachachiy, reqsichiy, purichiy.  
  Adición Yapay, mirachiy.  
  Adivinanza s. Watuchi, watuchina.  
  Adivina v. Watuy, watuchiy.  
  Adivino s.Watuq, musyaq.  
  Adjuntar v. Yapay.  
  Admirar v. Qhawapayay.  
  Admitir v. Chaskiy.  
  Adobe s. K´urpa.  
  Adoctrinar v. Yachachiy, qhawachiy.  
  Adolescente s. Maqt´a, p´ashña.  
  Adolorido adj. Nanasqa, k´irisqa, q´oyosqa.  
  A donde dv. Mayta, mayman.  
  Adoptar v. ChurichaKuy, ususichakuy, wawachakuy.  
  Adorar v. Much’aykuy, waylluy,  
  Adormecer v. Susunkhay.  
  Adormecimiento adj. Susunkha.  
  Adornar v. Sumaqyachiy, munayachiy, allinchay.  
  Adquirir v. Tariy, tarikuy, rantiy, ashkhayachikuy.  
  Adular v. Llaqway, llunk’uy.  
  Adultero adj.Wasanchaq.  
  Adulterar v. Wasanchay.  
  Adulto s. Wiñay hunt’asqa.  
  Adversario s. Awqa, tinkuqmasi.  
  Adversidad s.Llaki.  
  Advertir v. Willay, niy, yuyaykachiy.  
  Adyacente adj.Wayaqa aylla, kaylla.  
  Afable adj. Llamp’u sonqo, sumaq sonqo.  
  Afear v. Millayachiy, asnayachiy.  
  Afectado Llakisqa, mana allin kaq,  
  Afectar v. Chayay.  
  Afectuoso adj. Munaq, khuyakuq, sonqoyuq, wayllukuq.  
  Afeminado adj.Chinanayaq, warmiyaq, chinalu.  
  Afianzar v. Takyachiy.  
  Afición s. Munapay, khuyapay.  
  Afilar v. Ñawch’iyachiy, ñañuyachiy.  
  Afiliado Chaypi kaq.  
  Afirmar v. Kikinchay.  
  Aflicción s.Llaki.  
  Afligido adj. Khuyasqa, llakisqa.  
  Afligir v. Llakiy, llakikuy, khuyay.  
  Afluencia Ashkha kaq.  
  Aflojar v. Wayayachiy, wayachiy, kachariy, phashkariy, phashkay.  
  Afortunado adj. Samiyuq, sumaqniyuq.  
  Afrontar v. Kushkapurachiy.  
  Afrecho s.Hanch’i, chhapa.  
  Afuera adv. Hawa, hawapi.  
  Agacharse v. K’umuy.  
  Agarrar v. Hap’iy, chaskiy.  
  Agarrarse v. Hap´ipakuy, chaskikuy.  
  Agasajar v. Allin chaskiy.  
  Agave s. Paqpa.  
  Agil adj. Ch´iti.  
  Agitación adj. Nishu samay.  
  Agitar v. Maywiy, aytiy, aywiy, muyuchiy.  
  Aglomerar v. Tawqay.  
  Aglomerado adj. Tawqasqa.  
  Agonizar v. Wañunayay, wañu wañu.  
  Agorero adj. Musyaq, yachaq, umu.  
  Agotarse v. Sayk’uy, pisipay, tukukuy.  
  Agotar v. Pisipay, tukuy.  
  Agotado Pisipasqa, tukusqa.  
  Agosto Wayra killa.  
  Agradable adj.Sumaq, mishk’i, munay.  
  Agradar v. Kusichiy, misk’ichiy.  
  Agradecer v Yupaychay, añaychay.  
  Agrandar v. Hatunyachiy, wiñachiy, mirachiy, ashkhayachiy.  
  Agraviar v. K`amiy, qhansay.  
  Agredir v. Maqay, p`anay, hayt`ay, saqmay.  
  Agredido Maqasqa, p`anasqa, hayt`asqa.  
  Agregar v.Yapay.  
  Agresivo adj. Maqakuq.  
  Agriar v.P’oshqochiy.  
  Agricultor s. Chakrapi llamk´aq, chakra ruwaq.  
  Agrio adj. P’oshqo.  
  Agrietado adj. Raqrasqa.  
  Agrupamiento adj. Huñukuy, huñu.  
  Agrupar v. Huñuy, tawqay, astamuy.  
  Agua s. Unu, yaku.  
  Aguacero s. Para.  
  Aguafiestas adj. Phiñasapa.  
  Aguardar v. Suyay, suyariy.  
  Aguar v. Unuyachiy, yakuyachiy.  
  Aguardar v. Suyay, suyaykuy.  
  Águila s. Anka, alqa mari.  
  Agujerear v. T’oqoy, ukhuyachiy.  
  Agujereado T`oqosqa.  
  Agujero s. T’oqo, ukhu.  
  Aguijón s. Wach’i, t’urpuna.  
  Aguijonear v. K´ut´uy.  
  Aguijoneado K`utusqa.  
  Aguja s. Awha, yawri, sirana.  
  Agusanarse v. Kuruy, kurukuy.  
  Agusanado Kurusqa.  
  Agüero adj. Watuq.  
  Aglutinación adj. Huñusqa.  
  Aglutinar v. Huñuy.  
  Ahí adv. Chaypi.  
  Ahogar v. Heq’epachiy, heq´epay,  
  mukikuy, mukiy.  
  Ahogado Mukisqa, heq`epasqa.  
  Ahondar v. Ukhuyachiy, hasp´iy.  
  Ahora adv. Kunan, kunanraq.  
  Ahorcar v. Seq’oy, warkuy.  
  Ahorcado Seq`osqa.  
  Ahuecar v. T´oqoy, thantay.  
  Ahuecado T`oqosqa.  
  Ahumar v. Q’oshñichiy, asnachiy.  
  Ahuyentar v. Ayqechiy, manchachiy, qarqoy, chanqay.  
  Aire s. Wayra.  
  Aislar v. Sapanchay, karuchay.  
  Airado Phiñasqa, phiñasapa.  
  Ajeno adj. Wakpa, Hukpa, wak runaq.  
  Aji s. Uchu.  
  Ajustar v. Mat’iy, chaqnay.  
  Ajustado Mat`isqa.  
  Ala s. Raphra.  
  Alabar v. Yupaychay.  
  Alabado Yupaychasqa.  
  Albergue s. Qorpachana wasi.  
  Alborotar v. Mana allin kachiy.  
  Alargar v. Unayachiy, hatunyachiy.  
  Alarido adj. Qapariy.  
  Alarma s. Ch’aqwa.  
  Alba s. Paqaryay, pacha paqariy, illariy.  
  Albañil s. Wasi ruwaq, perqaq, ch´uklla ruwaq.  
  Albergar v. Qorpachay, samachiy, puñuchiy.  
  Alborear v. Illariy, achikyay.  
  Alboroto s. Ch´aqwa.  
  Alcanzar v. Taripay, hayway.  
  Alcoba s. Puñuna, puñuna pata.  
  Aldea s. Ayllu, llaqta.  
  Alegrar v. Kusichiy.  
  Alegre adj. Kusi.  
  Alegría s. Kusikuy.  
  Alejar v. Achhuchiy, karunchay,  
  qarquy.    
  Alentar v. Kallpachay, sinchichay.  
  Aletear v. Raphrachakuy.  
  Alfiler v. T’ipana, t’ipa.  
  Alforja s. Wayaqa.  
  Algo. Imapas.  
  Algodón s. Willma, utkhu.  
  Alguien s. Pipas.  
  Algunos s. Wakin.  
  Aliento s. Samay.  
  Aliarse v. Kamachinakuy, rimanakuy.  
  Alias s. Nisqa, sutichasqa.  
  Aligerar v. Pisiyachiy, usqhay.  
  Alimentar v. Mikhuchiy, qaray.  
  Alimento s. Mikhuna, mikhuy.  
  Alinear v. Seq’echiy.  
  Aliñar v. Allichay.  
  Alisar v. Llushk’ayachiy, llamp’uyachiy.  
  Aliso adj. Ranran, ranras.  
  Aliviar v. Alliyay, allinyay, qhaliyariy.  
  Aliviado Qhaliyasqa.  
  Almacén s. Pirwa.  
  Almohada s. Sawna.  
  Alocado adj. Musphaq, utikayaq, waq´ayasqa.  
  Alojamineto s. Samana wasi, qorpachana, tanpu.  
  Alojar v. Samachiy, qorpachiy, puñuchiy.  
  Alcalde s. Alkaldi, kamachikuq.  
  Alquilar v. Mink’ay, aynichiy.  
  Alrededor adj. Muyuriqman, muyuriqpi.  
  Al revés adj. Tikranpamanta, qhepanpa, qhepampamanta.  
  Alterarse v. Hukman tukuy, hukhina, phiñakuy  
  Altercado. Kutipakuy, ninakurkuy.  
  Alternar v. Mit’anay.  
  Alto adj. Suni, hatun karay, hantun, nishu hatun.  
  Altura s. Sayay, sayaynin.  
  Alud s. P´ampaykusqa.  
  Alucinación. Musphay.  
  Aluvión s. Lloqlla.  
  Alumbrar v. K’anchariy, akchiy, illariy, achikyay, illapay, llipllip, wachay.  
  Alzar v. Hoqariy.  
  Allí ad v. Chaypi, chaypipuni.  
  Allanar v. Pampachay, kushkachay.  
  Ama s. Halp´ayuq.  
  Amable adj. Munapaq, sumaq sonqo.  
  Amado adj. Munasqa, khuyasqa, wayllusqa.  
  Amalgama. Chharqo.  
  Amamantar v. Nuñuchiy, ñuñuy.  
  Amanecer v. Paqariy, achikyay, illariy, paqaryay.  
  Amansar v. Sonqo llamp’uyachiy, sonqo tiyachiy, llamp´uyachiy.  
  Amado adj. Khuyasqa, wayllusqa munasqa.  
  Amante adj. Khuyaq, munaq, waylluq.  
  Amar v. Khuyay, munay, waylluy.  
  Amargo adj. P’oshqo, qanya, haya.  
  Amargura adj. Phiña  
  Amarillo s. Q’ello, qarwa.  
  Amarrar v. Watay, chaqnay.  
  Amarrado Watasqa.  
  Amasar v. Chapuy, masaray.  
  Ambicionar v. Munay, ashkha munay.  
  Ambicioso adj. Munapayaq.  
  Ambiguo adj. Ishkayay.  
  Ambigüedad Ishkayyay, tutayay.  
  Ambos s. Puran, purantin, ishkaynintin, masintin.  
  Ambulante adj. Puriq runa, purikuq.  
  Amedrentar v. Manchachiy.  
  Amenazar v. Manchachiy.  
  Amenazado Manchachisqa.  
  Amenguar v. Pisiyay  
  Amígdala s. Amoqlle.  
  Amigo s. Khumpa, reqsinakuq masi, khuyaqmasi.  
  Aminorar v. Pisiyachiy, huch´uyachiy.  
  Amistar v. Reqsinakuy, khuyanakuy.  
  Amo s. Wasiyuq, duyñu.  
  Amojonar v. Sayway, rumisuntuy.  
  Amonestar v. Anyay, kunay.  
  Amontonar v. Tawqay, qotoy, huñuy.  
  Amor s. Khuya, muna, wayllu.  
  Amoratarse v. Q’oyoy.  
  Amordazar v. Qallo khipuy.  
  Amortajar v. Aya p’achachiy, aya p’istuy.  
  Amotinarse v. Hatariy.  
  Amurallar v. Wesq´ay  
  Amparar v. Amachay, yanapay.  
  Ampolla s. Phusullu.  
  Amputar v. Qhoroy, kuchuy, wit’uy.  
  Ampliar v. Yapay  
  Amarallar v. Perqay, kanchay.  
  Analogía Kasqan.  
  Anfitrión Chaskiq.  
  Angustia Llaki, khuyay.  
  Anhelar v. Munay, munapakuy.  
  Anti suyo Este (puntos cardinales).  
  Analfabeto adj. Nawsa, mana ñawiyuq, mana yachayniyuq.  
  Animar v. Kallpachaq.  
  Animado Kallpachasqa.  
  Ánimo adj. Allin kay, Kallpayuq, munakuyniyuq.  
  Aniversario adj. Hatun p´unchay, kusikuy p únchay.  
  Anochecer v. Tutayay, sukrayay.  
  Anomalía adj. Hukniray, mana allin.  
  Anónimo. Mana sutiyuq.  
  Anotar v. Qhelqay, churay, seq´ey.  
  Anciana adj.y s. Paya, yuyaq.  
  Anciano adj.y s. Machu, yuyaq.  
  Ancho adj. Hatun, hantunpuni.  
  Andarín v. Puriq, riq.  
  Andar v. Puriy, purikuy, lluqay.  
  Andas s. Wantuna.  
  Anden s. Pata.  
  Andrajoso adj. Thanta runa, qhelle runa.  
  Anegar v. Challpuy.  
  Angina adj. Kunka onqoy.  
  Angosto adj. K´ikllu, ñañu, huchaylla.  
  Ángulo s. K’uchu.  
  Anexar v. Hukllay, hunt`ay.  
  Angustia s. Llaki, khuya, phuti.  
  Angustiado Llakisqa, khuyasqa.  
  Anhelar v. Munay, munapay.  
  Anidar v. Qesachao.  
  Anillo s. Siwi.  
  Animar v. Kawsachiy, kallpayachiy.  
  Aniquilar v. Chinkachiy, qolloy.  
  Ano s. Oqote, uhiti, sip´uti.  
  Anoche adv. Ch’isi, tuta.  
  Anochecer v. Ch’isiyay, tutayay.  
  Anónimo adj. Mana sutiyuq.  
  Ansia s. Sinchimunay.  
  Antogonista s. Hukkaq.  
  Anteanoche adv. Qayna ch’isiqay.  
  Anteayer v. Qaynimpa p’unchay.  
  Antecedente adj. Ñawpaqniyuq kaq.  
  Anteceder adv. Ñawpay, ñawpariy.  
  Antecesor v. Ñawpaq kaq.  
  Antelación. Ñawpa.  
  Anteojos s. Qespe ñawi, qhawana.  
  Antepasado s. Ñawpa runa.  
  Antemano Adv. Naqhamanta.  
  Anterior v. Ñawpa.  
  Antes ad v. Ñawpaq, naqha.  
  Anticipar v. Ñawpachiy, ñawpariy, qallaykurqoy.  
  Antiguo adj. Ñawpa, qhipa.  
  Antipático adj. Millay runa.  
  Antipatía adj.Cheqniy, mana munay.  
  Antojo s. Munapakuy.  
  Antorcha s. K’anchana, k´ancha, akchikuq.  
  Antro s. Mach’ay, t´oqo, ukhu.  
  Antropófago s. Aycha mikhuq.  
  Anual adv. Sapa wata, watanwatan.  
  Anublarse v. Llanthuy, phuyuy.  
  Anudar v. Khipuy, watay.  
  Anular v. Chinkachiy,  
  Anunciar v.Willay, yachachiy.  
  Añadir v. Yapay.  
  Añiko. Ñut´u.  
  Año s. Wata.  
  Añoranza adj. Khuya,  
  Añoso adj. Poqosqa, takyasqa.  
  Apabullar v. Ñit´iy.  
  Apacible adj. Llamp’u sonqo, sumaq sonqo.  
  Apachurrado adj. Ñast´usqa, thañusqa, llaphisqa, q´ashñusqa.  
  Apacible Sumaq sonqo.  
  Apadrinar v. (bautizo) Marq’ay.  
  Apagar v. Phukuy, thasnuy, sipiy.  
  Apagamiento Thasnusqa.  
  Apalear v. Maqay, waqtay.  
  Apaleado Waqtasqa.  
  Apañar v. Pakay, hap’iy.  
  Aparear v. Masachay, kuskachay.  
  Aparecer v. Rikhuriy, qespimuy, ukhirimuy, mukmuy.  
  Aparentar v. Tukuy.  
  Aparición adj. Ukhirisqa.  
  Apariencia adj. Rikch’akuy.  
  Apartado adj. Akllasqa.  
  Apartar v. Akllay, rakiy, achhuchiy.  
  Apático adj. Phiñakuyniyuq.  
  Apatía Khuyay.  
  A pedrear v. Rumiwan ch´aqey, chanqay.  
  Apegarse v. K’ashkakuy.  
  Apelar v. Watikpamanta ruway.  
  Apelativo S. Wak suti.  
  Apellidar v. Sutichay.  
  Apéndice Yapasqa.  
  Apenado adj.Llakisqa, khuyasqa.  
  Apenas s. Yanqallaña, sasallataña, ñak’ayllaña.  
  Apersonarse v. Chipakuy, asuykuy, rikhuriy, tinkuy.  
  Apertura Kicharikuy, kichakuy, kicharikuna.  
  Apestar v. Asnay.  
  Apestado Asnasqa.  
  Apetecer v. Munapayay, yaraqayniyuq.  
  Apetito s. Yaraqa.  
  Apiadarse v. Llakipayay, khuyapayay.  
  Apiñar v. Ñit´iy.  
  Apiñarse v. Ch´unkunakuy, ñit’inakuy, tawqanakuy.  
  Aplacar v. Sonqo tiyachiy, thanichiy.  
  Ápice. Punta, tukukuy.  
  Aplanar v. Pampayachiy, pampachay.  
  Aplastado Pampachasqa.  
  Aplastar v. Ñit´iy.  
  Aplaudir v. T´aqllay, kusipayay.  
  Aplaudido T`aqllasqa.  
  Aplazar v. Qhepanchay, suyachiy, asuchiy.  
  Aplicar v. Churay.  
  Aplazamiento adj. Suyarichiy, qhepayay.  
  Apócrifo Mana cheqaq, llulla.  
  Apoderarse v. Hap´ikuy, hap´ipakuy.  
  Apodo adj.Hawa suti.  
  Apogeo Allin kay.  
  Apolillar v. Thutay, puyuy.  
  Apolillado Thutasqa.  
  Apología adj. Allin rimay, yupaychay, hark´ay.  
  Aporcar v. Hallmay, aysay.  
  Aportar v. Chayay, apay.  
  Aposentar v. Qorpachay, samachiy.  
  Aposento s. Wasi, ch`uklla.  
  Apostema s.Ch’upu, q’eya, k´iri.  
  Apostilla v. Yapay.  
  Apostol s. Yayaq simin apaq, Diuspa simin Ch´eqechiq.  
  Apostrofar v. Phiñachiq  
  Apoyar v. Q’emiy, yanapay.  
  Apreciar v. Munay.  
  Apreciado Munasqa.  
  Apreciable adj.Khuyapayasqa.  
  Aprender v. Yachay, umapi hap´iy.  
  Aprendiz adj. Yachapakuq, yachakuq.  
  Apresar v. Hap´iy, llukuy.  
  Apresurar v. Osqhay.  
  Apretar v. Mat´iy, chaqnay.  
  A prisonar v. Watay, wesq`ay, hap`iy.  
  Aprobar v. Ari niy.  
  Apropiarse adj. Hap´ipakuy.  
  Arancel Hayk`an walin.  
  Apto adj. Allin, kusa, allinpuni, kusapuni.  
  Aproximarse v. Achhuykuy, asuykuy.  
  Apuntar v. T’oqsiy.  
  Apuñalar v. Winay, t’urpuy, t´uksiy.  
  Apuñalado Kuchunawan t`urpusqa.  
  Apuro adv. Osqhay.  
  Apurarse v. Usqhaychakuy.  
  Aquél pron. Chhaqay, haqay, chay, wak.  
  Aquí pron.Kaypi, kayman.  
  Araña s.Kusi kusi, qampu.  
  Arañar v. Rachay, hasp’iy, t´ipsay.  
  Arado s. Yunta.  
  Arar v. Yapuy, chakmay, llank´ay.  
  Árbol s.Sach’a, yura.  
  Arbitrios s. Kamachikuykuna  
  Árbitro s. Kamachikuq, Ch´uyanchaq.  
  Archivador s. Raphikuna waqaychana.  
  Arcillas. Llink’i, llink´i túru.  
  Arco iris s. K`uychi, chirapa.  
  Arder v. Yawray, rawray, ruphay.  
  Árduo adv. Ashkha, sasa.  
  Articulado adj. Huñusqa  
  Articular v. Huñuy  
  Artimaña adj. Llullasqa.  
  Artístico adj. Munaycha.  
  Arena s. Aqo, t´iyu.  
  Arenal s. Aqo pampa.  
  Aristocracia s. Allinniyuq kay, allin kay, allin ayllu.  
  Arúspice s. Layqa.  
  Aro s. Siwi.  
  Aroma s. Q´apay, misk´i asnaq.  
  Argolla s. siwi.  
  Argurmentar v. Allin rimay.  
  Armonía adj. Thak.  
  Arraigar v. Saphinchakuy.  
  Arrancar v. T´iray, chutay.  
  Arrasar v. Purunyachiy, pampayachiy.  
  Arrastrar v. Aysay, chutay.  
  Arrastrado adj. Hachakacha, mana imayuq  
  Arrear v. Qatiy.  
  Arrebatar v. Qechuy, waykay, ayqechikuy.  
  Arrebatado Qhanchakuq, k`amikuq.  
  Arreglar v. Allichay, allinchay.  
  Arremangar v. Q´empiy, q´allpay, q´empirikuy.  
  Arrepentirse v. Wanay.  
  Arrestar v. Hap´iy, wesq´ay.  
  Arriba ad v. Wichay, Hanaq.  
  Arribar v. Chayay, chayamuy.  
  Arrimar v. Asuykachiy.  
  Arrinconar v. K´uchuchay.  
  Arrodillarse v. Qonqorikuy, qonqormanta.  
  Arrojar v. Wikapay, chanqay, wikch´uy.  
  Arrogante adj. Uma oqariq.  
  Arropar v. Ashkha p´achawan p´achakuy.  
  Arroyo s. Mayu, huch´uy mayu.  
  Arruga s. Sip´u, q´enti, q´aqñu.  
  Arrumar v. Tawqay.  
  Asa s. Rinri, hap´ina.  
  Asado s. Kanka, kusay, kankachu.  
  Asamblea s. Huñukuy  
  Asar v. Kankay, kusay, q´aspay.  
  Ascensión Seqay wichay.  
  Ascender v. Seqay, wichay.  
  Asco adj.Millakuy, millay.  
  Ascua s. Sansa.  
  Asfixiar v. Mukiy.  
  Asentado. Allin churasqa.  
  Asentar v. Pampachay.  
  Asear v. Ch´uyanchay, maqchiy, mayllay, allichay.  
  Asediar v. Hark´ay.  
  Asemejarse v. Rikch’akuy, kaqllakay.  
  Asentar v. Takyachiy, tiyachiy.  
  Aserrar v. Kuchuy, wit’uy.  
  Asesinar v. Wañuchiy, sipiy, ñak´ay.  
  Asesinato s. Wañuchisqa.  
  Asesorar v. Rimapayay.  
  Aseverar v. Ari niy.  
  Así adv. Hina.  
  Asignar v. Qoy  
  Asilo s. Chaskiykuna wasi.  
  Asimismo adv. Aqna, hinapuni, aqnapuni.  
  Asitencia. Yanapana.  
  Asistente s. Yanapaq  
  Asitir v. Riy, riysiy.  
  Asno s. Asnu.  
  Asiento s. Tiyana.  
  Asociar v. Masinchay, masanchay, huñuy.  
  Asolar v. Chhalluy, pampayachiy.  
  Asolear v. Ruphaychay, mast’ay.  
  Asomar v. Rikhuriy, wichay.  
  Áspero adj. Qhasqa.  
  Áspid s. Mach´aqway  
  Aspiración. Musphakuy.  
  Aspirar v. (por la boca) hapk´ay, (por la nariz) senq´ay.  
  Asquear v. Millakuy, aqtupakuy.  
  Asustar v. Manchachiy, manchay.  
  Asta s. Waqra.  
  Astenia. Mana kallpayuq.  
  Astucia. Q´otuwan ruway.  
  Astuto Q`otoq.  
  Asumir v. Arí niy.  
  Asustar v. Manchachiy.  
  Atacar v. Atipay, qallariy.  
  Atado s. Q´epe.  
  Atadura Khipusqa.  
  Atajar v. Hark´ay, amachay.  
  Atajo adv. Ñan.  
  Atalayar v. Qhaway.  
  Ataque Maqay  
  Atar v. Watay, chaqnay, hark´ay, khipuy.  
  Ataud s. Atawi.  
  Ataviar v. Munaykachiy.  
  Atemorizar v. Manchachiy.  
  Atenuar v. Sumaqyachiy, llipsiyachiy.  
  Atender v. Uyariy.  
  Atentar v. Maqay.  
  Ateo s. Mana Diospi iñiq.  
  Aterirse v. Chhullunkuchikuy.  
  Aterrizar v. Uraykuy.  
  Aterrorizar v. Manchachikuy.  
  Atesorarv. Qolqe huñuy.  
  Atestado. Rimaykuna.  
  Atestiguar v. Rimariy, rimay.  
  Atinar v. Watuy.  
  Atizar v. Nina hast´iy  
  Atleta s. Kallpasapa runa.  
  Atolondrado s. Mana yuyayniyuq kaq  
  Atónito. Musphaq kaq.  
  Atormentar v. Khuyachiy.  
  Atontarse v. Muspaykachay.  
  Atorado adj. Heq´epasqa.  
  Atractivoadj. Munay munaycha, sumaq.  
  Atrancar v. Q´emiy.  
  Atrapar v. Hap´iy, llukuy.  
  Atraso adv. Qhepachikuy.  
  Atrás adv. Qhepa.  
  Atrasarse v. Qhepakuy.  
  Atrevido adj. Mana manchaq.  
  Atrio s. Patiyu, hawa.  
  Atribuir Yapaykuy.  
  Atrofia adj. Wañusqa, susunkhiyasqa.  
  Atropellar v. Saruy, tanqakuy.  
  Atropellado s. Sarusqa, tanqaykusqa.  
  Atroz adj. Millay.  
  Aturdimiento adj. Ishkayay, arpha.  
  Aturdir v. Ishkayachiy, arphayachiy.  
  Audacia adj. Kallpayuq kay.  
  Aullar v. Wanyay, awllay, Kanikuy.  
  Aumentar v. Mirachiy, yapay.  
  Aumento adv. Yapaykuy.  
  Auge. Tukukuy.  
  Aún. ejm. Manaraq, chayraq.  
  Aunarv. Hukllachay, rimarinakuy, chharqoy.  
  Ausentarse v. Ripukuy, saqikuy, chinkakuy.  
  Auspiciar v. Yanapay.  
  Auténtico Kikin kay.  
  Autenticar v. Kikinchay.  
  Auto s. Karru.  
  Autorizar v. Kamachiy, rurachiy.  
  Autócrata adj. Millay kamachikuq runa.  
  Autoridad. Kamachikuq.  
  Autónomo. Sapalla, ch´ullalla.  
  Autorizar Kachariy.  
  Auxiliar v.Yanapay, yanapaq.  
  Auxilio Yanapana.  
  Avanzar v. Ñawpariy.  
  Avaro s. Ch´ipi.  
  Avaricia s. Mich’akuy, takañu, ch´ipi.  
  Avecindarse v. Mitmakuy, llaqtachakuy.  
  Avejentarse v. (el varón) machuyay. (La mujer) payayay, (un objeto) awk’ayay.  
  Aventajar v. Yalliy, llalliy.  
  Aventar v. Wikapay, chanqay.  
  Avergonzar v. P´enqachiy.  
  Averiguar v. Tapukuy, tapuy.  
  Avería, P`akisqa.  
  Avinagrar v. P’oshqoyachiy.  
  Avinagrado P`oshqosqa.  
  Avión s. Lata pichinku.  
  Avisar v. Willay, willariy.  
  Aviso s.Willakuy.  
  Avisar v. Rikuy, qhawaykuy.  
  Avivar v. Osqhayachiy.  
  Avizorar v. Qhaway, qhawapakuy, qhawariy.  
  Ayer adv. Qayna p´unchay.  
  Ayuda adj. Yanapakuy.  
  Ayudado Yanapasqa.  
  Ayudar v. Yanapay, ruwaysiy, ruraysiy.  
  Ayuno s. Sasi, mana mikhusqa.  
  Ayuntar v. Huñuy, t´inkiy.  
  Ayuntamiento. Huñunakuy.  
  Axila s. Wallwak´u.  
  Azotado Waqtasqa.  
  Azotar v. Waqtay, maqay.  
  Azote s. Waqtana, maqana.  
  Azúcar s. Mishk´i.  
  Azucarado adj. Mishk´illaña.  
  Azul s. Anqas.