Vaca - Waka.

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Vaca s. Waka.  
  Vaciar v. Talliy, hillp´uy.  
  Vacio adj. Ch´usaq.  
  Vacilar v. Iskayay.  
  Vadear v. Chimpay.  
  Vago adj. Qella.  
  Vagabundo s. Qella runa.  
  Vagina s. Raka, chupi, chupila.  
  Vaho s. Wapsiy.  
  Valiente adj. Sinchi.  
  Valeroso Allin sayapakuq, kallpayuq.  
  Valor s. (de las cosas) chanin, (virtud) sinchi-kay.  
  Vampiro s. Masu.  
  Vanamente adv. Yanqalla.  
  Vapor s. Waksiy.  
  Variar v. Hukman-rich´achiy.  
  Varón s. Qhari.  
  Vasija s. P´uyñu, urpu.  
  Vedar v. Hark´ay, amaniy.  
  Vejez s. (el varón) machuyay, (la mujer) payayay, (de las cosas) mawk’ayay.  
  Veloz adj. Phawaylla.  
  Vello s. Willma.  
  Vena s. Sirk´a.  
  Venado s. Taruka.  
  Vencer v. Atipay.  
  Vender v. Rantiy, rantikuy.  
  Veneno s. Miyu.  
  Venerar v. Yupaychay.  
  Venir v. Hamuy.  
  Venda s. Watana  
  Ventaja s. Llalliy, yalliy.  
  Ventana s. T´oqo.  
  Ventear v. Wayrachiy.  
  Ventoscar v. Supiy.  
  Ventura s. Kusi, sami.  
  Verano Q`oñi mit`a  
  Ver v. Rikuy, qhaway.  
  Verdad s. Cheqaq.  
  Verde s. Q´omer.  
  Vergüenza s. P´enqa.  
  Verruga s. Tikti.  
  Verter v. Hillp´uy, talliy.  
  Vestido s. P´acha.  
  Vestigio s. Yupi.  
  Vez s.Kuti, mit´a.  
  Via s.Ñan.  
  Viajar v. Puriy, illay.  
  Viajero adj. Puriq.  
  Villano Millay, qhanchakuq, k`amikuq.  
  Vianda s. Mikhuna.  
  Viento s. Wayra.  
  Viernes Ch`askachay p`unchay.  
  Violar v. Alqochay.  
  Violento Maqakuq.  
  Virginal Mana qhariwan tupaq.  
  Viril Qhari kay.  
  Virtual Mana kaq.  
  Visible Qhawachikuq.  
  Vislumbre Llapfllakackay.  
  Vociferar v. Willay, qapariy.  
  Voltear v. Hich`ay, urmachiy, kutiriy.  
  Volver v. Kutimuy.