Quebrada - Wayq´o...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Qué Interrogante ima.  
  Quebrada adj. Wayq´o.  
  Quebradizo adj. Llipsi.  
  Quebrar v. P´akiy, raqray.  
  Quebrado adj. P´akisqa.  
  Quebradura adj. Raqrasqa.  
  Quebrantar v. P´akiy.  
  Quedar v.Qhepay.  
  Quehacerv. Ruwana, rurana.  
  Quejaad v. Rimapakuna.  
  Quemado adj. Ruphasqa, kanasqa.  
  Quemar v. Ruphay, kanay.  
  Querella Maqanakuy, qechunakuy.  
  Querer v. Munay, khuyay.  
  Querella adj. Maqanakuna.  
  Querendón adj. Munapakuq.  
  Querer v. munay.  
  Querida s wak warmi, munasqa.  
  Querido adj. Munasqa, wak qhari.  
  Quién Pi, pin.  
  Quiebra P`akisqa.  
  Quieto adj. Qasilla.  
  Quijada s. K´aki, kakichu.  
  Quitar v. Qechuy, waykhay.  
  Quizás conj. Icha, ichapas, paqta.