Nacer - Paqariy...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Nacer v. Paqariy, yuriy, wiñay.  
  Nacido adj. Paqarisqa.  
  Naciente Chayraq, mosoq.  
  Nación s. Suyu,  
  Nada s. Ch´usaq, mana imapas.  
  Nadar v. Wayt´ay.  
  Nadie s. Manapipas.  
  Nalga s. Siki.  
  Narigón adj. Senqasapa.  
  Nariz s. Senqa.  
  Narración adj. Willakuna  
  Narrar v. Willakuy.  
  Nativo adj. Kikinmanta.  
  Naturaleza s. Kaynin.  
  Naufragar Pisipay.  
  Náusea adj. Sonqo muyu.  
  Navaja s. Kuchuna.  
  Neblina s. Phuyu.  
  Necesario Munakunpuni.  
  Necio adj. K´ullu.  
  Negar v. Mana niy.  
  Negado Mana atiq.  
  Negociar v. Qhatuy.  
  Negrear v. Yanayay  
  Negro s. Yana.  
  Nervio s. Hank´u.  
  Nervioso adj. Khatataq.  
  Nerviosidad adj. Khatatay.  
  Nevada s. Rit´i.  
  Nevar v. Rit´iy.  
  Nido s. Qesa.  
  Niebla s. Phuyu, waksi.  
  Nieto s. Willka.  
  Nieve s. Rit´i.  
  Nigua s. Piki.  
  Ninguno s.Manapipas  
  Niño s. Erqe.  
  Nitido Ch`uya.  
  Nitidez adj. Ch´uya.  
  No adv. Manam, ama.  
  Noble Sumaq.  
  Nocivo Mana allin ruwakuq.  
  Noche s. Tuta.  
  Nómada Qella runa.  
  Nombrar v. Sutinchay.  
  Nombre s. Suti.  
  Nosotros pron. Noqanchis (In), noqayku (E).  
  Norma adj. Kamachikuy.  
  Normalizar Kamachiy.  
  Norte Chinchay suyu.  
  Nostalgia Llaki.  
  Noticia s. Willay, willakuy.  
  Notificar v. Willaykuy.  
  Notorio Rikukuq.  
  Novato Chayraq ruwaq, wawararq.  
  Novelar Willaq.  
  Novio s. Urpi, munasqa.  
  Noviembre Aya marka killa.  
  Nube s. Phuyu.  
  Nublar v. Phuyuy, llanthuy.  
  Nubloso Phuyusqa.  
  Nuca s. Much´u.  
  Nudo s. Khipu.  
  Nuera s. Qhachun.  
  Nuevamente adv. Watikpanmanta, mosoqmanta.  
  Nueve s. Esqon.  
  Nuevo adj. Mosoq.  
  Nulo s. Yanqa.  
  Nulidad Mana atikuy.  
  Número adj. Yupay  
  Numerar v. Yupay.  
  Numeroso adj. Ashkha, chanin, nishu.  
  Nuna Espíritu.  
  Nunca adv. Manam hayk´aqpas.  
  Nutrido adj. Allin mikhusqa.  
  Nutrir v. Allin mikhuy.