Idea - Yachay...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Idea Yachay, rimay.  
  Ideal Allinpuni.  
  Idear Kamay.  
  Idear v.Yuyay, yuyaykuy.  
  Idéntico adj.Kaqlla, qasqallan.  
  Identificar v. Reqsiy.  
  Idioma s.Simi, rimay.  
  Idiota a dj.Panra.  
  Ignorar v. Mana yachay.  
  Igual adj.Kushka, hinalla.  
  Igualar v.Kushkachay.  
  Iglesia s. Yayaq wasin.  
  Ignorante adj. Mana yachayniyuq.  
  Igualmente adv. Qasqallantaq.  
  Ilegal adj. Mana cheqaq.  
  Ilegible adj. Mana ñawinchay atikuq.  
  Ilegítimo adj. Mana kikinchu.  
  Ileso adj. Mana k´irisqa.  
  Ilimitado adv. Mana tukukuq.  
  Iluminación adj. K´anchakuq.  
  Iluminar v.K´anchachiy.  
  Ilustrar v.Yachachiy.  
  Iluso Llakisqa, musphaq.  
  Ilustrar Ch`uyanchay.  
  Imagen s.Rikch´ay.  
  Imaginar v.Yuyaykuy.  
  Imborrable adj. Mana pichakuy, mana-chinkaq.  
  Imitar v.Qatichiy, yachapayakuy  
  Impar adj.Ch´ullan  
  Impecable adj. Llimphu kay.  
  Impedir v. Hark´ay, mich´akuy.  
  Imperar v. Kamachiy.  
  Imperativo s. Kamachikuq.  
  Imperecedero adj.Manatukukuq  
  Imperdonable adj. Mana pampachay atiy.  
  Ímpetu Maqakuy, kallpa.  
  Implacable adj. Millay.  
  Implorar v. Mañaykukuy, mañarikuy  
  Impotente adj. Qomi, urwa  
  Imposible adj. Mana ruway atikuy.  
  Impostor s. Llullakuq.  
  Impúdico adj. Mana p`enqakuq.  
  Impulsar v. Qatiy.  
  Imputar v. Huchachay.  
  Imputado adj. Huchachasqa.  
  Inacabable adj. Mana tukuq  
  Inamovible adj. Mana kuyuchina.  
  Inaugurar v. Qallariy.  
  Inaudito adj. Mana uyarisqa.  
  Incansable adj. Mana sayk´uq, mana pisipaq.  
  Incapaz adj. Mana atiq  
  Incendiar v. Ruphachiy, kanay.  
  Incendio adj. Ruphaykachay.  
  Incierto adj. Mana cheqaq.  
  Incinerar v. Usphayachiy.  
  Incipiente adj. Qallariq  
  Incitar v. Yachachiy.  
  Inclinarse v. K´umukuy.  
  Incluir Churay, winay.  
  Incomodar adj. Phiñachiy  
  Incompleto adj. Mana hunt´asqa, mana tukusqa.  
  Incompresible adj. Mana hamut`ana.  
  Inconsciente adj. Mana hamut`aq.  
  Incontable adj. Mana yupana.  
  Incorporación adj. Yapasqa.  
  Incorporar Yapay.  
  Incorregible adj. Mana wanaq.  
  Incrédulo adj. Mana iñeq.  
  Incremento s. Miray.  
  Incubar v. Oqllay.  
  Inculcar v. Willapayay.  
  Inculpar v. Huchachay, tumpay.  
  Incumplir adj. Mana kasukuy.  
  Incurable adj. Mana alliyaq.  
  Increpar K`amiy.  
  Indagador s. Tapuq.  
  Indagar v. Tapuy.  
  Indecencia adj. Aka simi.  
  Indecición adj. Ishkayay.  
  Indecible adj. Mana rimana.  
  Indecente Mana p`enqakuq.  
  Idefinido adj. Uspha.  
  Indeleble adj. Mana pichakuq.  
  Indemnizar v. Kutichipuy.  
  Indicar v. Niy.  
  Índice Yupana.  
  Indígena s. Kikinmanta runa.  
  Indigestión adj. Wiksa punkisqa.  
  Indigente adj. Wakcha.  
  Indignado adj.Phiñasqa.  
  Indisponer v. Cheqnipachiy.  
  Individual adl. Sapalla, ch´ullalla.  
  Indocto adj. Mana yachaq.  
  Indolente adj. Mana llakikuq.  
  Indomable adj. Sallqa.  
  Inducir v. Tanqay.  
  Indultar v. Pampachay.  
  Indulto adj. Pampachasqa.  
  Inédito adj. Mana reqsisqa.  
  Ineficaz adj. Qella, mana atiq.  
  Inepto adj. Mana atiq.  
  Inequívoco adj. Mana pantana.  
  Inestable adj. Kuyuq.  
  Inexistente adj. Mana kawsaq.  
  Inexperto adj. Qallariq, mana allin ruwaq.  
  Inexplorable adj. Mana reqsisqa.  
  Inexpresivo adj. Mana rimapakuq.  
  Infamar v. Wasan rimay.  
  Infamia adj. Wasanchasqa.  
  Infatigable adj. Mana sayk´usqa.  
  Infante s. Wawa.  
  Infecundo adj. Mana chichuyay atikuq.  
  Inferior v. Sullk´a, uraynimpi.  
  Infidelidad adj. Wasanchay.  
  Infiel s. Wasanchaq.  
  Infinito adv. Mana tukukuq.  
  Inflamar v. Yawray.  
  Inflar v. Phukuy.  
  Información adj. Willakuy.  
  Informar v. Willay.  
  Infracción adj. Mana kasukuy.  
  Infringir v. Sarunchay, p´akiy.  
  Ingenioso adj. Hamut´aq, yachaysapa.  
  Ingerir v. Millp´uy, oqoy.  
  Ingrato adj. Qonqakuq.  
  Ingresar v. Waykuy.  
  Ingreso s. Waykuna.  
  Inhabitado adj. Ch´usaq wasi, ch´usqa pampa.  
  Inhumación v. P´ampay.  
  Inhumano Millay runa.  
  Injuriar v. Alqochay.  
  Inmiscuirse adj.Chhaqrukuy.  
  Inmediato Osqhaylla.  
  Inmortal adj. Mana wañuq.  
  Inmundo adj. Qhelle, qanra.  
  Iniciar v. Qallariy.  
  Inicio adj. Qallarisqa.  
  Inocente adj. Mana huchayuq.  
  Inolvidable adj. Mana qonqana.  
  Inmediato adv. Chaymantalla.  
  Inmenso adv. Hatunpuni.  
  Inmortal adj. Mana wañuq.  
  Inmóvil adv. Mana kuyuq.  
  Inmundicia adj. Qheste, q´opachasqa, kharka.  
  Inquirir v. Tupaykachay.  
  Insaciable adj. Mana saksaq.  
  Insecto s. Ch´uspi.  
  Inseparable adj. Mana t´aqakuq.  
  Insignia s. Unancha  
  Insípido adj. Q´ayma.  
  Insoluble adj. Mana chulluq  
  Insolente Millay runa.  
  Inspector s. Qhawaq  
  Inquilino s. Wasi masi.  
  Insaciable adj. Rakrapu.  
  Inscribirse v. Qhelqachikuy.  
  Instar Mañakuy.  
  Instigar Qallariy.  
  Intención Munay.  
  Intranquilidad Mana thak kay.  
  Intrigar Sasachay.  
  Intrincado Sasachasqa.  
  Intrínseco Ukhu, ukhumanta.  
  Instruir v. Yachachiy  
  Inseguro adj. Ishkayay.  
  Insensato adj. K´ullu.  
  Insensible adj. Mana sonqoyuq.  
  Insípido adj. Maq´a, q´ayma.  
  Insolación adj. Ruphasqa.  
  Insomio adj. Mana puñusqa.  
  Insultar v. K´amiy.  
  Intacto adj. Kaqlla, chhaynalla  
  Integro adj. Lliw, llapan  
  Inteligente adj. Yuyayniyuq, umasapa  
  Intercalar v. Chawpichay.  
  Interceder v. Mañapuy, rimapuy  
  Interés adv. Wachaynin  
  Interior adj. Ukhu.  
  Intermedio adv. Chawpin.  
  Interminable adj. Mana tukuq  
  Internar v. Yaykuchiy  
  Interpelar v. Tapupayay  
  Interrogar v. Tapuy  
  Interrumpir v. Hark´ay  
  Intestinos s. Ch´unchul.  
  Instrucción v. Yachahina.  
  Instructor s. Yachachiq.  
  Instruido adj. Yachachisqa.  
  Instruir v. Yachachiy.  
  Intelectual adj. Umasapa, yuyaysapa.  
  Internar v. Waykuchiy.  
  Interpretar v. Niy, rimariy.  
  Interrogar v. Tapuy.  
  Interrunpir v. Mana ruwachiy.  
  Intimar v. Qatiriy.  
  Intimidar v. Manchachiy.  
  Intrépido adj. Manamanchaq  
  Introducir v. Yaykuchiy, pusaykuy, sat´iy.  
  Inundar v. Lloqllay, wasapay.  
  Inútil adj. Yanqa, mana ruway atiq.  
  Invadir v. Waykuy.  
  Inválido adj. Mana ruway atiq.  
  Invariable adj. Mana kuyuq.  
  Inventar v. Rikhurichiy, paqarichiy, ukhirichiy.  
  Inventado adj. Rikhurichisqa, ukhirichisqa.  
  Inventor s. Rikhurichiq, ukhirichiq.  
  Invertir v. Chaqoy, t´ikray.  
  Investigar v. Maskhay.  
  Investigador s. Mashkaq.  
  Investigado adj. Mashkasqa.  
  Invierno Chiri mit`a.  
  Invisible adj. Mana rikukuy atikuq.  
  Invitar v. Qoriy.  
  Invocar v. Waqhakuy.  
  Involucrar v. Chharqoy.  
  Ir v. Riy.  
  Ira s. Phiña kay.  
  Iracundo adj. Phiña sonqo.  
  Irradiar v. Willay, mirachiy.  
  Irritable adj. Phiñasapa.  
  Irritar v. Phiñachiy.  
  Irronpible adj. Mana p´akikuna.  
  Izar v. Wichachiy.  
  Izquierdo s. Lloq´e.