Dadivoso - Qokuq...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Dadivoso adj. Qokuq, mallichikuq.  
  Dama s. Warmi.  
  Danza s. Qhashwa.  
  Danzar v. Tusuy.  
  Danzante s. Tusuq.  
  Dañar v. Chhalluy.  
  Dañado adj. Chhallusqa.  
  Daño adj. Chhallu.  
  Dado adj. Qosqa.  
  Dar v. Qoy  
  De prep. –manta.  
  Debajo adv. Urapi, ukhupi.  
  Debatir Rimanakuy.  
  Deber v. Llank´ana, ruwana, manu kay.  
  Débil adj. Mana kallpayuq.  
  Debilidad Mana kallpayuq.  
  Decapitar v. Uma qhoroy, uman kuchuy.  
  Decaimiento adj. Urmay.  
  Decena s.Chunka.  
  Decencia Ch`uya rimay.  
  Decir v.Niy, rimay.  
  Decisión adj. Rimasqa.  
  Declarar v.Rimariy, willakuy.  
  Declinar v. Kinray.  
  Declinado adj. Kinrasqa.  
  Decrecer v. Huch´uyay, taksayay.  
  Decrépito adj. Machu.  
  Decreto adj. Kamachikuy.  
  Decoloración adj. Q´aymayay.  
  Decomisa Qechuy.  
  Dedo s. Ruk´ana, maki pallqan, riru.  
  Deducir v. Huch`uyachiy, rakiy.  
  Defecar s. Akay.  
  Defecto adj. Mana allin.  
  Defender v.Hark´ay, amachay.  
  Defendido adj. Hark ásqa.  
  Defensor s. Hark´aq.  
  Defunción adj. Wañuy.  
  Defraudar v. Qechuy, suway.  
  Deglutir v. Millp´uy.  
  Degollar v. Ñak´ay, sipiy, kunka-kuchuy.  
  Dejadez s.Qellarikuy.  
  Dejar v. Saqey, wikch´uy, kachariy.  
  Delante adv. Ñawpaq, qaylla.  
  Delatar Taripay.  
  Deleite adj. Misk´illikuy, kusikuy.  
  Deleznable adj. Tukukuq.  
  Delgado adj. Tullu, ñañu, k´aspi.  
  Delagadamente Tullu kay.  
  Deliberar v. Yayay, yuyaykuy, Kachariy.  
  Delicado adj. Llaklla.  
  Delicioso adj. Mishk´illaña, sumaqllaña.  
  Delictivo s. Suwa, sipiq.  
  Delimitar v. T´aqay.  
  Delinear Seq`ey.  
  Delincuente adj. Suwa, huchayuq.  
  Delinquir v. Huchakuy, huchapakuy.  
  Delirio adj. Muspha.  
  Delirar v. Musphay, musphaykachay.  
  Delito s. Hatun hucha.  
  Demanda s. Mañakuy.  
  Demasiado adv. Ancha, ashkha, nishu.  
  Demasía Nishu ashkha.  
  Demente adj. Waq´a.  
  Demoler v. Thunichiy, pashkay.  
  Demolido adj. Thunisqa.  
  Demonio s. Saqra, supay.  
  Demora adv. Unay, qhepay.  
  Demorar v. Unaykachiy, qhepaykachay.  
  Demostrar v. Qhawachiy.  
  Demostrado adj. Qhawachisqa.  
  Demudarse v. Hukyay, hukmanyay.  
  Denegar v. Mana munay, mana qoy.  
  Denigrar K`amíy millay rimay.  
  Denominar v. Chikuy.  
  Densidad adj. Khasa.  
  Denso adj. Pipu, sankhu.  
  Dentista s. Kiru hampiq, kiru orqoq.  
  Dentado adj. Kirusapa, kiruyuq.  
  Dentro adv. Ukhu, ukhupi.  
  Denunciar v. Willay, yachachiy.  
  Depilar v. Rutuy.  
  Deporte adj. Pukllana.  
  Depositar v. Waqaychana, pirwa, churana.  
  Deplorable Khuyasqa.  
  Depredar v. Suway, ch´uyanchay.  
  Depresión adj. Khuyay sonqo.  
  Deprimido adj. Llakisqa, khuyasqa.  
  Depurar v. Pichapay, ch´uyanchay.  
  Derecha adj. Paña, allíq.  
  Derogar v. Chinkachiy.  
  Derramar v. Hich´ay, asuchiy.  
  Derretir v. Chulluchiy, unuyachiy.  
  Derretido adj. Chulluchisqa, unuyachisqa.  
  Derribar v. Thuñichiy, kumpay, saqmay.  
  Derrocar v. Urmachiy  
  Derrochar v. Qolqe tukuy, wikchuy, usuchiy, t´aqariy.  
  Derrochador adj. Qolqe tukuq.  
  Derrotar v. Llalliy, atipay, ayqechiy.  
  Derrotado adj. Llallisqa.  
  Derrumbarse v. Thunikuy, tiyarqoy.  
  Derrumbar Thuniy.  
  Derrumbado adj. Thunisqa.  
  Desabrido adj. Q´ayma, maq´a.  
  Desabrigarse v. Mana p´istukuy.  
  Desabrigado adj. Mana p´istusqa.  
  Desacatar v. Mana kasukuy.  
  Desacato Mana kasusy.  
  Desacertar v. Pantay.  
  Desacierto adj. Pantasqa.  
  Desacertado adj. Pantasqa.  
  Desaguar v. Unun chakichiy, yakun-chakichiy.  
  Desagradable adj. Millay.  
  Desalentar Pisipachiy.  
  Desaliniado adj. Mana allichakuq.  
  Desalojar v. Qarqoy.  
  Desalmado adj. Millay runa.  
  Desamorado adj. Manamunakuq, manakhuyakuq.  
  Desamparar v. Saqey.  
  Desangrar v. Yawarchay.  
  Desanimar v. Manchachiy.  
  Desanudar v. Pashkay.  
  Desaparecer v. Chinkay.  
  Desaparecido adj. Chinkasqa.  
  Desapartar v. Qarqoy.  
  Desarrollar Wiñay.  
  Desarreglo adj. Mana allinchasqa.  
  Desaseado adj. Qhellesapa, qhestisapa.  
  Desasear v. Qhellechay, qhestichay.  
  Desatar v. Pashkay.  
  Desatado adj. Pashkasqa.  
  Desastre adj. Llakipi kay.  
  Desbaratar v. Waqllichiy.  
  Desbordar Wasapay.  
  Desbloquear v. Kichariy.  
  Desbloqueado adj. Kicharisqa.  
  Descabezar v. Uma qhoroy, uma-hurquy.  
  Descalzo adj. Q´ala chaki.  
  Descanpado adj. Ch´usaq.  
  Descansado adj. Samasqa.  
  Descanso s. Samay, samana.  
  Descansar v. Samay.  
  Descargar v. Pashkay, uraykachiy, q´eperay.  
  Descartar v. Qechuy, t´aqay.  
  Descasarse adj. T´aqakuy.  
  Descarado Mana uyapi yawarniyuq.  
  Descarriado adj. Chinkasqa.  
  Descender v. Uraykuy.  
  Descifrar v. Yacharqapuy, musyay.  
  Descolgar v. Uraykachiy.  
  Desconocer v. Mana reqsiy.  
  Desconsolar v. Llakichiy, Khuyapayachiy.  
  Desconsolado adj. Llakisqa.  
  Descontar v. Rakiy, orqoy.  
  Descorchar Kirpa orqoy.  
  Descoser v. Pashkay.  
  Descosido adj. Phashkasqa.  
  Describir v .Willay, willakuy.  
  Descubrir v. Tariy, rikuchiy.  
  Descubridor adj. Tariq.  
  Desde adv.-manta.  
  Desdentado adj. Mana kiruyuq  
  Desdicha s. Llaki, Khuya.  
  Desdichado adj. Llakisapa, Llakisqa.  
  Desdoblar v. Mast´ay.  
  Deseable adv. Munaylla, munapayana.  
  Desear v. Munay, munapay.  
  Deseado adj. Munasqa.  
  Desechar v. Wikch´uy, mana munay.  
  Desecho s. Puchuq, q´opa.  
  Desenmarañar Ch`uyanchay.  
  Desempleado adj. Mana llank´ayniyuq.  
  Desenredar v. Pashkay.  
  Desenterrar v. Hasp´iy, horqoy.  
  Deseo s. Munay, munapayay.  
  Desertar Chinkakuq.  
  Desertor v. Ayqekuq.  
  Deserción adj. Chinkakuy, ayqekuy.  
  Desertor s. Ayqekuq, chinkakuq.  
  Desértico s. Ch´usaq pampa.  
  Desfalcar v. Suway.  
  Desfilar Marchay.  
  Desgajar v. K´allmay, siptiy.  
  Desgarrar v. Qhasuy, llik´iy.  
  Desgastado adj. Thantasqa.  
  Desgracia s. Llaki, chiki.  
  Desgranar v. Muchhay, iskuy.  
  Desgranado adj. Muchhasqa.  
  Desgreñado adj. T´ampa, ch´ampa uma.  
  Deshacer v. Chhaluy.  
  Deshojar v. T´ipiy, raphichay,  
  Deshonesto adj. Map´a chunyaq.  
  Deshonrar v. Alqochay.  
  Desierto adj. Purun, ch´usaq pampa.  
  Desistir v. Saqey.  
  Desleir v. Chulluchiy.  
  Desligar v. Pashkay.  
  Desligarse v. Llushkhakuy, suchuykuy.  
  Desligado adj. Pashkasqa.  
  Deslizarse v. Llushkay.  
  Deslumbrar v. Utirayachiy.  
  Desmayarse v. Yuyay chinkachikuy.  
  Desmayado s. Yuyay chinkachikusqa.  
  Desmenuzar v. Ñut´uy.  
  Desmemoriado adj. Mana yuyayniyuq.  
  Desmochar v. Uma qhoroy.  
  Desmoronarse v. Thunikuy.  
  Desnudar v. Q´alakuy, ch´utikuy.  
  Desnudo s. Q´ala.  
  Desnutrido Toqti, tullu.  
  Desobedecer v. Mana kasukuy  
  Desobediente adj. K´ullu, mana kasukuq.  
  Desocupar v. Ch úsaqyachiy.  
  Desocupado Qasi.  
  Desocuparse v. Qasikuy,  
  Desolado adj. Llakisqa.  
  Desollar v. Lluch´uy.  
  Desorientarse v. Pantay.  
  Despacio adv. Allillamanta.  
  Despachar v. (enviar) Kachay, richiy, (vender) qhatuy, rantikuy.  
  Desparramar v. Usuchiy.  
  Desparramado adj. Usuchisqa.  
  Despedazar v. Llik´iy.  
  Despedir v. Kacharpariy.  
  Despedido adj. Kacharparisqa.  
  Despedida s. Kacharpari.  
  Despeinado adj. Ch´ampa, Ch´achara.  
  Despellejar v. Qarachay.  
  Despensa s. Mikhuna churana wasi.  
  Despeñarse v. Wiqch´ukuy, kumpakuy.  
  Desperdiciar v. Usuchiy, hich´ay.  
  Desperdicio adj. Usuchisqa.  
  Despertarse v .Rikch´ay, riqch´ariy.  
  Despiojar v. Usay.  
  Desportillar v. Q´asuy.  
  Desplegar v. Mast´ariy.  
  Desplomarse v. Urmay, urmaykuy.  
  Despoblado adj. Purun, ch´usaq.  
  Despojado adj. Qechusqa.  
  Despreocupado Mana llakikuq.  
  Después adv. Chaymanta, hinamanta, hinaspa.  
  Despuntado adj. Mut´u, qhorosqa.  
  Destacar Ñawpaqpi puriy.  
  Destapar v. Kichay.  
  Desterrar v. Qarqoy.  
  Destetar v. Hanuk´ay, chitay.  
  Detective Mashkaq.  
  Destilar v. Sut´uchiy.  
  Destripar v. Ch´unchulchay.  
  Destrozar v. P´akiy, chhallay.  
  Destruir v. Chinkachiy.  
  Desunir v. Rakiy.  
  Desvariar v. Musphay  
  Desvanecerse v. Tukukapuy, chinkapuy.  
  Desventura s. Llaki.  
  Desventurado adj. Llakisqa.  
  Desvergüenza adj. Mana p´enqakuna.  
  Desvergonzado adj. Mana p´enqakuq.  
  Desvestir v. Ch´utiy.  
  Desviado adj. Pantasqa.  
  Desviar v. Pantay.  
  Desyerbar v. Qoray.  
  Detectar v.Tariy.  
  Detectado adj. Tarisqa.  
  Detener v. Hark´ay, atahay.  
  Deteriorado adj. Thantasqa.  
  Deteriorarse v. Thantakuy.  
  Detestar v. Cheqniy, amiy.  
  Detestado adj. Cheqnisqa.  
  Detonar v. T´oqway.  
  Detrás ad v. Qhepa, wasa.  
  Deudo s. Ayllu masi, yawarmasi.  
  Deuda adj. Manu.  
  Deudor v. Manukuq.  
  Devolver v. Kutichiy, qopuy.  
  Devorar v. Millp´urqoy.  
  Día s. P´unchay, p´unchaw.  
  Diablo s. Supay, awqa.  
  Dialogar v. Rimanakuy.  
  Diálogo adj. Rimanakusqa.  
  Diarrea s. Q´echa.  
  Diciembre Hatun raymi killa.  
  Diccionario Qhelqa pirwa.  
  Dicha s. Sami, kusikuy.  
  Dichoso adj. Samiyuq, kusisqalla.  
  Diente s. Kiru.  
  Dientón adj. Kirusapa  
  Diestra adj. Paña.  
  Diestro adj. Yachaq, umayuq.  
  Diez s. Chunka.  
  Difamar v. Qhepapi rimay, tumpay.  
  Difamación adj. Qhepapi rimasqa, tunpachasqa.  
  Diferente adj. Hukhina, wak.  
  Diferir v. Qhepachiy, suyachiy.  
  Difícil adj. Sasa.  
  Dificultar v. Sasachay.  
  Difundir v. Ch´eqachiy, mirachiy, mismichiy.  
  Difunto s. Aya, wañuq.  
  Digerir v. Khamuy.  
  Digno adj. Kamaqnin, allin.  
  Dilapidar v. Usuchiy.  
  Diligente adj. K´uchi.  
  Diluido adj. Chullusqa.  
  Diluir v. Chulluchiy, unuyachiy.  
  Diluvio s. Para, lluqlla.  
  Dimanar v. Lluqsimuy.  
  Dimensión s. Tupu.  
  Diminuto adj. Ch´iñi, huch´uychalla  
  Dinámico adj. Ch´iti.  
  Dinero s. Qolqe.  
  Dineral Askha qolqe.  
  Dios s. Yaya.  
  Dirigir v. Pusay.  
  Discípulo s. Yachakuq.  
  Discurrir v. Yuyaymanay, taripasqa.  
  Discutir v. Qhanchanakuy, phiñanakuy.  
  Disecar v. Ch´arkiy, ch´arkichiy.  
  Diseminar v. Tarpuy, yapuy, maqchiy.  
  Diseñar v. Ruway.  
  Disfrazarse v. P`achakuy.  
  Disfrutar v. Kusikuy.  
  Disgustado adj. Phiñasqa, amisqa.  
  Disimular v. Mana yachaq tukuy.  
  Disipar v. Wikch´uy, saqey.  
  Dislocarse v. Q´ewekuy.  
  Disminuir v. Pisiyay.  
  Disolver v. Chulluchiy.  
  Disolución adj. Chullusqa, t´aqasqa.  
  Dispersar v. Ch´eqechiy.  
  Disputa s. Kutipanakuy, llallinakuy.  
  Distancia s. Karupuni.  
  Distante adj. Karu.  
  Distinguir v. Reqsiy, rikuy.  
  Distinto adj. Hukniraq.  
  Distribuir v. Rakiy.  
  Distribución adj. Rakisqa.  
  Divagar v. Pantaykachay, musphaykachay.  
  Diversidad s. Ashkhallaña.  
  Diversión Kusikuy, asiy.  
  Dividir v. Rakiy, aypuy.  
  División adj. Rakisqa.  
  Divieso adj. Ch´upu.  
  Divisa s. Unancha.  
  Divisar v. Rikuy, qhaway.  
  Divisible adj. Rakina, aypuna.  
  Divorciarse v. T´aqakuy.  
  Divorciado adj. T´aqasqa  
  Divulgar v. Willaykachakuy.  
  Doblar v. Q´ewey.  
  Doble adj. Ishkay kuti.  
  Doblez s. Ishkay kuti, ishkay sonqo, ishkay rimay.  
  Docente s. Yachachiq.  
  Dócil adj. Llamp´u sonqo, sumaq.  
  Doctor s. Hampiq.  
  Docto adj. Yachayniyuq.  
  Doctrina adj. Yachachina, yachay.  
  Documento s. Qhelqasqa.  
  Doler v. Nanay.  
  Dolencia adj. Nanasqa.  
  Dolor v. Nanay.  
  Doloroso adj. Nanaykushan.  
  Domar v. Mansay.  
  Domado adj. Mansasqa.  
  Domicilio s. Wasi.  
  Dominar v. Llalliy.  
  Dominado adj. Llallisqa.  
  Domingo Intichay p`unchay.  
  Donar v. Qoy.  
  Dónde adv. Maypi.  
  Dorado s. Qorichasqa.  
  Dorar v. Qorichay, qorinchay.  
  Dormilón adj. Puñuysiki.  
  Dormir v. Puñuy.  
  Dormido adj. Puñusqa.  
  Dormitorio s. Puñuna-wasi.  
  Dos s. Ishkay.  
  Duda s. Ishkayay, tunki.  
  Dudoso adj. Ishkayasqa.  
  Dueño s. Wasiyuq.  
  Dulce adj. Misk’i.  
  Dulcificar v. Misk’iyachiy.  
  Durante adv. El sufijo –kama; indica “mientras”.  
  Durable adj. Wiñay kawsaq.  
  Duradero adj. Takyaq, mana tukuriq.  
  Durar v. Takyay, unay kawsay.  
  Duro adj. Anaq  
  Duplicar Mirachiy.